ေျခာက္ေသြ႕ က်ဥ္းေျမာင္းလာတဲ့ ျပႆနာ       

ေျခာက္ေသြ႕ က်ဥ္းေျမာင္းလာတဲ့ ျပႆနာ       

 

မိန္းမကိုယ္အဂၤါ ေရာင္ရမ္းၿပီး က်ဥ္းက်ဳံ႔လာေသာအေျခအေနကို ေသြးဆုံးၿပီးေနာက္အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု ႀကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။အီစထ႐ိုဂ်င္ ေဟာ္မုန္းက်လာေသာအခါ မိန္းမကိုယ္အဂၤါ ေျခာက္ေသြ႕ပါးလာကာေရာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္လာပါတယ္။ေသြးဆုံးၿပီးအမ်ိဳးသမီး ၄၀ ရာခိုင္ႏူန္းခန႔္အဆိုပါေဝဒနာခံစားရႏိုင္ေသာ္လည္း ၂၀ရာခိုင္ႏူန္းကသာ ေဆးဝါးအကူအညီလိုအပ္ပါတယ္။
(1)  မိန္းမကိုယ္ေရာင္ရမ္းက်ဳံလာသည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ
-မိန္းမကိုယ္ေျခာက္ေသြ႕လာျခင္း
-လိင္ဆက္ဆံရာတြင္နာက်င္ျခင္း
-ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း
-အရည္ၾကည္။အဝါေရာင္။အညိဳေရာင္အရည္မ်ားဆင္းျခင္း
-မိန္းမကိုယ္အျပင္ႏူတ္ခမ္းသာေရာင္ရမ္းနာက်င္ျခင္း
-မိန္းမကိုယ္ယားယံျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ဆီးသြားရာတြင္လည္းအခက္အခဲအခ်ိဳ႕ျဖစ္လာေစႏုင္ပါတယ္။
-ဆီးသြားရာတြင္နာက်င္ျခင္း
-ဆီးထဲေသြးပါျခင္း
-ဆီးခဏခဏသြားျခင္း
-ဆီးက်န္ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ပါတယိ။
မိန္းမကိုယ္အဂၤါဆီးခုံအေမႊးမ်ား ကြၽတ္ကာပါးလာၿပီးမိန္းမကိုယ္လမ္းေၾကာင္းက်ဥ္းၿပီး က်ဳံ႔ဆန႔္မူေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ပါတယ္။
(2)ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ
မိန္းမကိုယ္အဂၤါ ေရာင္ရမ္းက်ဳံ႔လာေသာအေျခအေနျဖစ္ေစေသာအဓိကအခ်က္မွာ ေသြးဆုံးၿပီးေနာက္ အီစထ႐ိုဂ်င္ေဟာ္မုန္းေလ်ာ့နည္းလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ထို႔အျပင္ကေလးေမြးၿပီးသည့္ေနာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ၿပီ အီစထ႐ိုဂ်င္ဆန႔္က်င္ေဆးမ်ားေသာက္ရေသာအေျခအေနတြင္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။သားဥအိမ္သည္ ေသြးမဆုံးခင္ထိ အီစထ႐ိုဂ်င္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။အီစထ႐ိုဂ်င္သည္ မိန္းမကိုယ္အေရျပားအတြက္လိုအပ္ၿပီ မိန္ူမကိုယ္အရည္မ်ားထြက္ေစပါတယ္။ေသြးဆုံးၿပီေနာက္ သားဥအိမ္မွ မထုတ္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အရည္မထြက္ကာ မိန္းမကိုယ္ေျခာက္ေသြ႕လာေစပါတယ္။
-ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယာယီခဏတာသာျဖစ္ပါတယ္။မျပင္းထန္ပါ။
-အီစထ႐ိုဂ်င္ေဟာ္မုန္းနည္းရန္လိုအပ္ေသာ ရင္သားကင္ဆာ။သားအိမ္အလုံးစသည္တို႔တြင္ ေဟာ္မုန္းက်ေဆးမ်ားေသာက္ရေသာေၾကာင့္  မိန္းမကိုယ္အဂၤါ ေရာင္ရမ္းက်ဳံ႔လာေသာအေျခအေနျဖစ္လာပါတယ္။
-ဆီးခ်ိဳေရာဂါ။ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္း။စိတ္ဖိဆီးမူမ်ားျခင္းႏွင့္စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းစသည့္အေျခအေနတြင္လည္းျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
-အသက္ငယ္႐ြယ္သူမ်ားသားဥအိမ္တြင္ေရာဂါရွိေသာေၾကာင့္ သားဥအိမ္ျဖတ္ထုတ္ရေသာအေျခအေနတြင္လည္း  မိန္းမကိုယ္အဂၤါ ေရာင္ရမ္းက်ဳံ႔လာေသာအေျခအေနျဖစ္ေစပါတယ္။
-ကေလးႏို႔တိုက္ေနစဥ္တြင္လည္း အီစထ႐ိုဂ်င္ေဟာ္မုန္းက်ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။
-မိန္းမကိုယ္ယားယံေစေသာ ဆပ္ျပာ။ေရေမႊး။ဆပ္ျပဳမူန႔္။သန႔္စင္ေရစသည္တိူ႔ေၾကာင့္ ေရာင္ရမ္းေစပါတယ္။
-ေဆးလိပ္။tampons။ကြနိဒုံးစသည္တို႔ေၾကာင့္လည္း ပိုမိုဆိုး႐ြားေစႏိုင္ပါတယ္။
(3)ေရာဂါရွာေဖြမူ
မိန္းမကိုယ္အဂၤါ ေရာင္ရမ္းက်ဳံ႔လာေသာအေျခအေနဆိုး႐ြားပါက ေသခ်ာနားလည္တတ္ကြၽမ္းေသာဆရာဝန္ႏွင့္ကုသမူခံယူပါ။
(4)ကုသမူ
လိမ္းေဆးအေနျဖင့္ မိန္းမကိုယ္ေခ်ာဆီကို လိင္ဆက္ဆံရာတြင္အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။အီစထ႐ိုဂ်င္ ေဟာ္မုန္းေဆးဝါးမ်ားေသာက္သုံးျခင္းကို ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ကုသပါ။အီစထ႐ိုဂ်င္လိမ္းေဆးမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။မိန္းမကိုယ္ေသြးလညပတ္မူအားေကာင္းေစေသာေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။အီစထ႐ိုဂ်င္ျပည့္ဝေစေသာအစာအစား ဥပမာအေစ့အဆန္။ငါးႀကီးဆီ။ဒိန္ခ်ဥ္စသည္တို႔ကိုစားသုံးေပးပါ။

Dr.Kyaw

ဆက်စပ် ဆောင်းပါးများ