ကေလးငယ္ေတြ အသက္နွစ္နွစ္ထိ စကားမေျပာေသးရင္ ဘာျပႆနာေတြရိွလဲ

ကေလးငယ္ေတြ အသက္နွစ္နွစ္ထိ စကားမေျပာေသးရင္ ဘာျပႆနာေတြရိွလဲ

မိဘတိုင္းသည္မိမိရင္ေသြးငယ္ ေမြးဖြားသည္မွ တေျဖးေျဖးႀကီးျပင္းလာသည္ကို ၾကည့္ရ်္ အခ်စ္ပိုၾကပါတယ္။ကေလးငယ္ ေမွာက္တတ္။ထိုင္တတ္လာသည္ကိုၾကည့္ရ်္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။အကယ္ရ်္ မိမိရင္ေသြးငယ္ဆီက တီတီတာတာစကားသံေလးမ်ား ေမ်ာ္လင့္ထားသလိုထြက္မလာေသာအခါ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ေသာကမ်ားၾကရပါတယ္။

စကားမေျပာတာလား?အသံမထြက္တာလား?
အသံမထြက္ျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည့္အသံမွ်ထြက္မလာျခင္းကိုဆိုလိုပါတယ္။
စကားမေျပာျခင္းမွာ မိမိဆိုလိုသည္ကို စကားျဖင့္နားလည္ေသာ္လည္း ေျပာလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမေျပာျခင္းကိုဆိုလိုပါတယ္။
စကားေျပာေနာက္က်ျခင္းဆိုသည္မွာစကားကို ၂လုံးတြဲထက္ပိုမေျပာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။(ဥပမာ ေဖေဖ ေမေမ)
အသံထြက္ေနာက္က်ျခင္းမွာ နားလည္ရန္ခက္ေသာစကားကိုသာေျပာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။(ဥပမာ   အူးအဲ )

(1)ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

-ပုံမွန္ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးေသာကေလးငယ္တြင္ စကားေျပာေနာက္က်ျခင္းမွာ လွ်ာႏွင့္အာေခါင္တြင္ ျပႆနာတစုံတခုျဖစ္ေနျခင္း
-ကေလးငယ္တြင္ စကားေျပာျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းတြင္ျပႆနာရွိေသာေၾကာင့္စကားအသံထြက္လာေစေသာ ႏူတ္ခမ္း။ပါးစပ္။လွ်ာသည္ လူပ္ရွားမူ အံကိုက္မလူပ္ရွားႏိုင္ျခင္း
-အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းသည္စကားေျပာေနာက္က်ျခင္းႏွင့္အဓိကဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းပါက နားလည္မူခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ဘာသာစကားအခက္အခဲျဖစ္ျခင္း
-နားပိုးကူးစက္မူျဖစ္ျခင္း အထူးသျဖင့္ နာတာရွည္နားေရာဂါသည္စကားေျပာျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးငယ္သည္ အသက္တစ္ႏွစ္ခြဲ ၂ႏွစ္ထိ စကားေျပာေနာက္က်ေနသည္ကိုသတိျပဳမိပါက ေသခ်ာနားလည္တတ္ကြၽမ္းေသာကေလးအထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။

(2)မိဘမ်ားအေနျဖင္မည္သို႔ႀကိဳးစားသင့္သလဲ?
ကေလးငယ္ စကားေျပာေနာက္က်ျခင္းကို ကုသရန္မိဘႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္က အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။
-ကေလးငယ္ကို စကားေျပာေပးပါ။သီခ်င္းဆိုျပပါ။ျပန္လည္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္တိုက္တြန္းပါ။
-ကေလးငယ္ကို ပုံျပင္အတိုေလးေတြဖတ္ျပပါ။အသက္အ႐ြယ္လိုက္ ပုံကေလးမ်ားကို လက္ေထာက္ရ်္ နားလည္းေအာင္ ေျပာျပပါ။
-ကေလးငယ္အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာေျပာႏိုင္ေသာ စကားအတိုေလးမ်ားျဖင့္ႀကိဳးစားသင္ျပပါ။ဥပမာ ေရေရ။မန္းမန္း
-ကေလးငယ္ကို မိမိေန႔စဥ္သြားလာေသာေနရာတိုင္း လုပ္ကိုင္မူတိုင္းကို ေျပာျပပါ။ ဥပမာဟင္းခ်က္ရင္း သုံးေသာပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ျပေျပာဆိုပါ။(အိုး၊ဓား)
ကေလးငယ္စကားေျပာေနာက္က်ေနလွ်င္ ေစာစီးစြာကုသမူအႀကံဉာဏ္ယူပါ။မွန္ကန္ေသာ ကုသမူကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္ကို သင္ႏွင့္ သင့္ကမာၻႏွင့္ပါ အဆက္အသြယ္မျပတ္ေအာင္ အေကာင္းဆုံးျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးလိုက္ပါ။

Dr.ျပည့္ရွင္း

ဆက်စပ် ဆောင်းပါးများ