နင္လားဟဲ႔ ကင္ဆာ

ကင္ဆာ ?

ကင္ဆာလို႔ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက သတ္မွတ္လိုက္သည္ႏွင့္ လူနာအမ်ားစုသည္ စိတ္ပူပန္ျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းစသည္တို႔ကိုတၿပိဳင္နက္ ေရာေႏွာခံစားရပါတယ္။ ကင္ဆာလို႔ သိလိုက္သည္ႏွင့္ပထမဦးဆုံး ထိခိုက္သည္မွာ လူနာရဲ႕စိတ္ဓာတ္အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ လူနာရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနကို အဆိုး႐ြားဆုံးအေျခအေနထိပို႔လိုက္သည္မွာလည္း စိတ္ဓာတ္အေျခအေနပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးအစားႏွင့္ မည္သို႔ကုသမူခံယူရႏိုင္သည္ကို တိုင္ပင္ကုသမူမစခင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနကိုျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ကုသမူေပးေနေသာဆရာဝန္အေနျဖင့္ လူနာရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို အၿမဲတေစသတိထားေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေဝဒနာမ်ားကို စိတ္ဓာတ္ျမင့္တင္မူ ေစာင့္ေရွာက္မူ အျမန္မေပးပါက ေရရွည္အေနျဖင့္ ဆိုး႐ြားေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ရင္သားကင္ဆာခံစားေနရေသာလူနာမ်ားသည္ အသက္အႏၲရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ေသာကင္ဆာျဖစ္သည့္ အစာအိမ္ကင္ဆာႏွင့္ ပန္ကရိယကင္ဆာလူနာမ်ားထက္ စိတ္ေဝဒနာခံစားရသည္မွာ ႏွစ္ဆတိုးခံစားေနရသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အမွန္လက္ေတြ႕မွာမူ ရင္သားကင္ဆာသည္ ကုသမူေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ကင္ဆာေဝဒနာခံစားရသူမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕စကားေျပာေလ့လာခ်က္မ်ားအရ  ရင္သားကင္ဆာ၊ လည္ပင္း၊ ဦးေခါင္းတြင္ကင္ဆာျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ အေရျပားကင္ဆာခံစားရသူ ၄၀%ေက်ာ္သည္ အနည္းဆုံးစိတ္ေဝဒနာတစ္ရပ္ခံစားေနရသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ပန္ကရိယကင္ဆာ၊ အစာအိမ္ကင္ဆာေဝဒနာရွင္မ်ား ၂၀%သည္ စိတ္ေဝဒနာခံစားမူအနည္းဆုံးဟုေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ကင္ဆာလူနာမ်ား ခံစားေနရေသာစိတ္အေျခအေနမ်ားမွာ စိတ္ေဒါသထြက္ျခင္း၊ အေျခအေနေပၚ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနႏိုင္မႈမရွိႏိုင္ျခင္းစေသာ ေဝဒနာမ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မိသားစုမ်ားႏွင့္အေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚ သည္းခံလိုက္ေလ်ာမူေလ်ာ့က်လာသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ မိမိစိတ္အေျခအေနကို ပိုမိုေဖာ္ျပတတ္ေသာေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါခံစားမူကို ေၾကာက္႐ြံေၾကာင္း စိုးရိမ္ေၾကာင္းပိုမိုေပၚလြင္ပါတယ္။ ကင္ဆာကုသမူတြင္ ဥပမာရင္သားျဖတ္ကုသမူတြင္ ပိုမိုစိတ္ဒဏ္ရာရတတ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကင္ဆာကုသမူကို ၿပီးဆုံးတိုင္ကုသၿပီးသည့္တိုင္ အဆိုပါေရာဂါ ျပန္လည္ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္မူက ႀကီးစိုးေျခာက္လွန႔္တတ္ပါတယ္။ ကင္ဆာအထူးကုမ်ားအေနျဖင့္ လူနာရဲ႕စိတ္ေဝဒနာျပင္းထန္ပါက စိတ္ေရာဂါအထူးကုႏွင့္ပါ ျပသသင့္ေၾကာင္းၫႊန္ျပသင့္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းမူရာခိုင္ႏူန္းသည္ လူနာရဲ႕ကင္ဆာအေျခအေနအျပင္ လူနာရဲ႕ကင္ဆာအေပၚလက္ခံနားလည္သေဘာေပါက္မူ စိတ္အေျခအေနေပၚမ်ားစြာမူတည္ပါတယ္။လူနာကို ကုသမူမခံယူကပင္ စိတ္ေရာဂါအထူးကုႏွင့္ေသခ်ာေဆြးေႏြးပါ။ မိသားစုအေနျဖင့္ လူနာကို စိတ္ရွည္ သည္းခံျခင္းျဖင့္ ကုသမူတေလ်ာက္ ေႏြးေထြးမူ။ၾကင္နာမူ။ ခြင့္လႊတ္မူေပးပါ။ ထို႔သို႔အားေပးကူညီမူသည္ လူနာအတြက္ ကုသမူထိေရာက္သည့္အျပင္ ကင္ဆာေရာဂါဆိုးႏွ အမွန္တကယ္လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ နင္လားဟဲ့ ကင္ဆာဆိုၿပီး စိတ္ဓာတ္မာေၾကာမူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

Dr. ျပည့္ရွင္း

ဆက်စပ် ဆောင်းပါးများ