ကဏ္ဍ ကို ဝင်ရောက်နေခြင်း

သဘာဝနည်းဖြင့် ဆေးကုသခြင်း